АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ

art_idea

FC

projectmakedonia

Предишен сайт
Banner
Сигнали и жалби
Посетители
We have 31 guests online
Banner
Banner
Banner

Начална страница

saniranepzНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТЪР

PostHeaderIcon Пазарджик за вас

pz_za_vas

PostHeaderIcon Актуално

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство, относно Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Мярка 4.1 ...
There are no translations available.

 
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик
There are no translations available.

 
Покана за участие в публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.
There are no translations available.

 
Списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004
There are no translations available.

 
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”
There are no translations available.

 

PostHeaderIcon Новини

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство, относно Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Мярка 4.1 ...
 
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик
 
Покана за участие в публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.
 
Списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004
 
Конференция по проект „Приятелство“ на СНЦ „Ресурсен център за европейско сътрудничество“
 
Конференция по проект „Работилница за детски мечти“ на СНЦ „Ресурсен център за европейско сътрудничество“
 
Проект за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“
 
Покана за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“
 
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”
 
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

wifipzmappz1telephone654razpisanie

1_kulturen_afish_linkPostHeaderIcon Предстоящо

Проект за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“
There are no translations available.

 
Покана за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /сряда/
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

13.01.2015 г. /вторник/
Кметска зала
11.00 часа
 
06.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

 

PostHeaderIcon Община Пазарджик

There are no translations available.

Приемни дни

Достъп до обществена информация

Закон за управление на етажната собственост

 

PostHeaderIcon Финансиране от ЕС

Banner
Banner

baner_prof_kompetentnoist_administracia

paln2020

Разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 година


pz_razvitie_1copy

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

fiesta_baner