АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ

art_idea

FC

Предишен сайт
Banner
Сигнали и жалби
Посетители
We have 25 guests online
Banner
Banner
Banner

Начална страница

saniranepzНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТЪР

PostHeaderIcon Пазарджик за вас

pz_za_vas

PostHeaderIcon Актуално

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001
There are no translations available.

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - 2015
There are no translations available.

 
Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, в рамките на проект ”Светулка”
There are no translations available.

 
Програма за работа с деца „ЛЯТО С МУЗЕЯ”
There are no translations available.

 
Обявление относно подбор на персонал за ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ от 0-3г. в рамките на Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги - Пазарджик, проект „Светулка”
There are no translations available.

 

PostHeaderIcon Новини

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - 2015
 
Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, в рамките на проект ”Светулка”
 
Програма за работа с деца „ЛЯТО С МУЗЕЯ”
 
Обявление относно подбор на персонал за ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ от 0-3г. в рамките на Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги - Пазарджик, проект „Светулка”
 
ПРАЗНИК НА ПАЗАРДЖИК 21 МАЙ
 
"Проект Светулка"
 
ПОКАНА за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2015 г.
 
Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2014 година преди внасянето му в общинския съвет.
 
Уведомяват се всички собственици на кучета, че на 31 март изтича крайният срок за подаване на декларации и заплащане на такса в размер на 10.00 /десет/ лева за отглежданите от тях кучета.

wifipzmappz1telephone654razpisanie

1_kulturen_afish_linkPostHeaderIcon Предстоящо

25.02.2015 - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ФОРУМ ПО ПРОЕКТ : „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО, ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК”
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /сряда/
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

13.01.2015 г. /вторник/
Кметска зала
11.00 часа
 
06.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

 
30.12.2014 г. /вторник/
There are no translations available.

30.12.2014 г. /вторник/ 
 На 30.12.2014 г. касите на Община Пазарджик в Центровете за обслужване на граждани и в отдел „Местни данъци и такси” ще работят с клиенти до 12,00 часа
 

PostHeaderIcon Община Пазарджик

There are no translations available.

Приемни дни

Достъп до обществена информация

Закон за управление на етажната собственост

 

PostHeaderIcon Финансиране от ЕС

Banner
Banner
baner_prof_kompetentnoist_administracia

paln2020

Разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 година


pz_razvitie_1copy

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

fiesta_baner