АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ

art_idea

FC

Предишен сайт
Banner
Сигнали и жалби
Посетители
We have 14 guests online
Banner
Banner
Banner

Начална страница

saniranepzНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТЪР

PostHeaderIcon Пазарджик за вас

pz_za_vas

PostHeaderIcon Актуално

Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2014 година преди внасянето му в общинския съвет.
There are no translations available.

 
Уведомяват се всички собственици на кучета, че на 31 март изтича крайният срок за подаване на декларации и заплащане на такса в размер на 10.00 /десет/ лева за отглежданите от тях кучета.
There are no translations available.

 
Проект на Наредба за отмяна на Наредбата за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Пазарджик.
There are no translations available.

 
Проект на Правила за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Пазарджик.
There are no translations available.

 
ОБЯВЛЕНИЕ
There are no translations available.

 

PostHeaderIcon Новини

Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2014 година преди внасянето му в общинския съвет.
 
Уведомяват се всички собственици на кучета, че на 31 март изтича крайният срок за подаване на декларации и заплащане на такса в размер на 10.00 /десет/ лева за отглежданите от тях кучета.
 
Проект на Правила за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Пазарджик.
 
Проект на Наредба за отмяна на Наредбата за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Пазарджик.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Предложение и мотиви към проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Пазарджик
 
Проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Пазарджик
 
Решение №19 от 12.02.2015 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с протокол №2, относно Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2015 година.
 
25.02.2015 - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ФОРУМ ПО ПРОЕКТ : „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО, ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК”
 
Мерки за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяването “Инфлуенца“ ( грип ) по птиците

wifipzmappz1telephone654razpisanie

1_kulturen_afish_linkPostHeaderIcon Предстоящо

25.02.2015 - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ФОРУМ ПО ПРОЕКТ : „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО, ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК”
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /сряда/
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

13.01.2015 г. /вторник/
Кметска зала
11.00 часа
 
06.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

 
30.12.2014 г. /вторник/
There are no translations available.

30.12.2014 г. /вторник/ 
 На 30.12.2014 г. касите на Община Пазарджик в Центровете за обслужване на граждани и в отдел „Местни данъци и такси” ще работят с клиенти до 12,00 часа
 

PostHeaderIcon Община Пазарджик

There are no translations available.

Приемни дни

Достъп до обществена информация

Закон за управление на етажната собственост

 

PostHeaderIcon Финансиране от ЕС

Banner
Banner
baner_prof_kompetentnoist_administracia

paln2020

Разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 година


pz_razvitie_1copy

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”